Tiền gửi tiền fiat trên sàn Bityard là miễn phí.

Phí giao dịch sàn Bityard mỗi lần rút:

+ Omini: 5.92 USDT

+ ERC20: 6 USDT

+ TRC20: 0 USDT